Nyttjandet av PKU-registret vid brottsutredningar

Skriftlig fråga 2005/06:809 av Tjernberg, Gunilla (kd)

Tjernberg, Gunilla (kd)

den 18 januari

Fråga 2005/06:809 av Gunilla Tjernberg (kd) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Nyttjandet av PKU-registret vid brottsutredningar

Umeå är en stad i skräck. Polisens bevis visar att Hagamannen återigen börjat attackera ensamma kvinnor i staden, den här gången mer brutalt än tidigare. Många kvinnor, både äldre och yngre, tvingas anpassa vardagen för att öka sin säkerhet.

Hagamannen har, än så länge, gjort sig skyldig till åtta överfall i Umeå. De första sju ägde rum 1998@2000. Attackerna kom plötsligt, var mycket våldsamma och skedde i flera fall i stadsdelen Haga. En DNA-analys visar att det var samma man som låg bakom den grova våldtäkten på en 52-årig kvinna för en månad sedan.

Hade det funnits ett utbyggt DNA-register i Sverige hade vi med största sannolikhet redan kunnat ringa in och gripa Hagamannen. Nu finns dock inte ett sådant register. Umeåpolisen har därför vänt sig till det så kallade PKU-registret för att med dess hjälp kunna ringa in, alternativt utesluta, tänkbara gärningsmän. Såväl juristen på Huddinge sjukhus som Regeringsrätten har sagt nej. Polisen får inte nyttja registret för att ringa in en tänkbar gärningsman som förgripit sig på, hittills, åtta kvinnor.

Jag anser att, vid så allvarliga brott som ovanstående, är det viktigt att samhället gör allt som står i dess makt för att ringa in och gripa förövaren. Där ingår, enligt min mening, att öppna möjliga register som kan identifiera gärningsmannen. Utifrån detta vill jag fråga justitieministern:

Hur avser ministern att agera för att ge den svenska polisen möjlighet att använda PKU-registret för att lösa allvarliga brott som de som just nu lamslår Umeå?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-01-18 Anmäld: 2006-01-18 Besvarad: 2006-01-25 Svar anmält: 2006-01-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-01-25)