Nyttjande av EU:s globaliseringsfond

Skriftlig fråga 2012/13:46 av Pertoft, Mats (MP)

Pertoft, Mats (MP)

den 15 oktober

Fråga

2012/13:46 Nyttjande av EU:s globaliseringsfond

av Mats Pertoft (MP)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Europeiska globaliseringsfonden tillkom den 1 januari 2007 och syftar till att ge stöd för omställning till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Syftet med globaliseringsfonden är att ge ett individuellt och tidsbegränsat engångsstöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln. Fonden förfogar årligen över 500 miljoner euro och syftar till att underlätta omställningen för arbetstagare som blivit arbetslösa. En förutsättning för att medel ska utbetalas från globaliseringsfonden är att ansökan görs av en medlemsstat.

Under våren 2012 sades ca 1 600 personer upp vid Astra Zenecas anläggningar i samband med nedläggningen av Astra Zenecas forskningslaboratorier i Södertälje. Regeringen beslöt i våras att inte ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att skicka in en ansökan till Europeiska globaliseringsfonden för att söka stöd för uppsagda medarbetare vid Astra Zeneca i Södertälje.

När Astra Zeneca gjorde neddragningar 2011 i Umeå, Mölndal och Södertälje gjorde man däremot en annan bedömning från regeringens sida och skickade in en ansökan som numera lär vara så gott som godkänd.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är:

Varför såg inte arbetsmarknadsministern till att Arbetsförmedlingen fick i uppdrag att lämna in en ansökan om stöd för de uppsagda medarbetarna vid Astra Zeneca i Södertälje till Europeiska globaliseringsfonden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-10-15 Anmäld: 2012-10-16 Besvarad: 2012-10-24 Svar anmält: 2012-10-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-10-24)