nytt institut för utvärdering av bistånd

Skriftlig fråga 2004/05:524 av Johansson, Lars (s)

Johansson, Lars (s)

den 6 december

Fråga 2004/05:524

av Lars Johansson (s) till statsrådet Carin Jämtin om nytt institut för utvärdering av bistånd

Ett institut för analys och utvärdering av det internationella utvecklingssamarbetet ska inrättas. En utredning har lagt fram ett underlag för vad det ska lokaliseras. Utredningens slutsats är att det är av stor betydelse för kvaliteten hos utvärderingsinstitutet att det förläggs i anslutning till en högkvalitativ forskningsmiljö inom området. Utredaren finner två möjliga alternativ: Göteborg eller Stockholm.

Göteborgs universitet och kommunstyrelsen i Göteborg har i brev framfört till regeringen betydelsen av att institutet inrättas i Göteborg. Framför allt pekar man på att det finns ett stort antal institutioner och ämnen som aktivt arbetar med relevant forskning inom området. Dessutom finns det en genuint mångvetenskaplig miljö av hög internationell klass. Även lokalfrågan kommer att kunna lösas i anslutning till dessa institutioner.

Med andra ord så finns det ett starkt engagemang och stöd från samhället i Göteborg till ett fristående utvärderingsinstitut. Här har regeringen därför goda möjligheter att främja den självständighet och det oberoende som institutet bör ha till Sida och andra statliga myndigheter när analys och utvärdering sker av internationell verksamhet.

Jag vill därför fråga om biståndsministern avser att placera utvärderingsinstitutet i Göteborg.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-12-06 Anmäld: 2004-12-06 Besvarad: 2004-12-17 Svar anmält: 2004-12-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-12-17)