Nytt CFE-avtal

Skriftlig fråga 2009/10:941 av Gabelic, Aleksander (s)

Gabelic, Aleksander (s)

den 23 juni

Fråga

2009/10:941 Nytt CFE-avtal

av Aleksander Gabelic (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Utrikesminister Carl Bildt har under våren tydliggjort att han endast anser att det vore bra med ett tillbakadragande av USA:s taktiska kärnvapen från Västeuropa om detta skedde i en ömsesidig nedrustningsprocess med USA och Ryssland som aktörer.

Eftersom Ryssland, tyvärr, ser sina taktiska kärnvapen som ett ”försvar” mot Natos kraftiga konventionella överlägsenhet i Europa så skulle kanske ett erbjudande om ett förnyat CFE-avtal kunna vara en del av ett paket som ökar chansen att Ryssland förmås nedrusta sina taktiska kärnvapen.

Jag vill mot bakgrund av denna tanke fråga utrikesministern:

Ser utrikesministern någon möjlighet att genom erbjudande om nya förhandlingar på det konventionella området, till exempel genom ett nytt CFE-avtal – gärna med svensk medverkan – påverka den ryska arsenalen av taktiska kärnvapen i vårt närområde?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-06-23 Anmäld: 2010-06-28 Besvarad: 2010-07-06 Svar anmält: 2010-07-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-07-06)