nyrekrytering av kvinnliga professorer

Skriftlig fråga 2002/03:322 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)

den 16 december

Fråga 2002/03:322

av Sonja Fransson (s) till utbildningsminister Thomas Östros om nyrekrytering av kvinnliga professorer

För att öka jämställdheten inom vetenskap och forskning har regeringen krävt att minst 27 % av nyrekryterade professorer under perioden 2001@2004 ska vara kvinnor. Det är en bra målsättning, åtminstone till att börja med. Men hur ser det ut i praktiken? Jobbar institutionerna aktivt för att klara detta? Om man tittar på till exempel Karolinska Institutet så kommer de att ha stora svårigheter att klara denna målsättning. Under de första två åren har endast en kvinna utnämnts till en professur, samtidigt har tolv män utnämnts. För närvarande är det en lägre andel kvinnor än vad det varit de senaste tio åren på KI. Detta är ett djupt oroande exempel.

Min fråga till ministern är därför:

Vad avser ministern att göra för att institutionerna ska leva upp till målsättningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-12-16 Anmäld: 2002-12-16 Besvarad: 2002-12-30 Svar anmält: 2003-01-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-12-30)