Nyproduktion av förnybara ersättningsdrivmedel

Skriftlig fråga 2015/16:990 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Sveriges uttalade målsättning, som alliansregeringen införde, om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 innebär att ca 21 miljoner ton transportrelaterade klimatgaser ska fasas ut jämfört med år 2014, detta om även arbetsmaskinernas utsläpp adderas till transportsektorns utsläpp och vi i övrigt beter oss exakt som vi gjorde år 2014. Man antar att elbilar, elhybrider, ökad kollektivtrafik, effektivare bilmotorer, förändrade vanor etcetera kan hantera en tredjedel, men då återstår ändå ett ersättningsbehov motsvarande utfasning av ca 14 miljoner ton klimatgaser varje år.

I energimängd räknat, med bensin MK1 (95 oktan) som jämförelse, motsvarar 14 miljoner ton ungefär vad vatten- eller kärnkraften var för sig årligen producerar. I SCB:s befolkningsprognos beräknas Sveriges befolkning fram till år 2030 öka till över 11 miljoner invånare.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöministern:

 

Vilka åtgärder planerar ministern och regeringen för att stimulera fram nyproduktion av de förnybara ersättningsdrivmedel som har förutsättningar att på ett klimatgasneutralt sätt medverka till en fossiloberoende fordonsflotta år 2030?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-03-16 Överlämnad: 2016-03-17 Anmäld: 2016-03-18 Svarsdatum: 2016-03-23 Sista svarsdatum: 2016-03-23
Svar på skriftlig fråga