Nynazister i skolorna

Skriftlig fråga 2013/14:544 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 1 april

Fråga

2013/14:544 Nynazister i skolorna

av Peter Persson (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

I en tid av juridifiering tycks även myndigheter och offentlig förvaltning lite tappa fotfästet i fråga om sunt förnuft och rimlig bedömning. På många skolor förefaller man vackla mellan att släppa in inga partier och deras ungdomsförbund eller alla.

Det är 43 partier som enligt Valmyndigheten ställer upp i alla val, och ännu fler partier kandiderar i olika kommunala val. Huvudprincipen att följa är väl rimligen att partier som har representation i kommunfullmäktige släpps in för auladebatter, klassrumspresentationer etcetera. Övriga har inte uppnått folkligt stöd i kommunen och får därför vänta tills de fått det. Sedan i fråga om att komma in på en skola med bokbord etcetera är det rimligen upp till rektor att avgöra eftersom skolan inte är allmän plats. Jag är ytterst tveksam till att alla de 43 rikskandiderande partierna ska släppas in, i synnerhet partier som har värderingar som står i strid med FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, till exempel nynazistiska Svenskarnas parti. Även andra partier kan vara tveksamma. Hur ska man till exempel ställa sig till att släppa in ett eventuellt framtida Legalisera cannabis-parti när ett avståndstagande från droger ingår i skolans undervisnings- och fostransuppdrag?

Jag har följande fråga:

Vilka principer ska enligt utbildningsministern gälla i fråga om partiers och ungdomsförbunds medverkan och närvaro i skolan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-04-01 Anmäld: 2014-04-01 Besvarad: 2014-04-09 Svar anmält: 2014-04-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-04-09)