Nykvarn som egen kommun

Skriftlig fråga 1997/98:237 av Pilsäter, Karin (fp)

Pilsäter, Karin (fp)
Fråga 1997/98:237 av Karin Pilsäter (fp) till inrikesministern om Nykvarn som egen kommun

Folkpartiet i Södertälje har varit drivande för att Nykvarn skall bli en egen kommun. I våras genomfördes en folkomröstning i Nykvarn i Södertälje. Valdeltagandet var nära 70 % av de röstberättigade invånarna. Av dessa röstade 80 % ja till att bilda en egen kommun. Kommunfullmäktige har därefter enstämmigt yttrat sig för att människorna i Nykvarn skall få bilda en egen kommun. Nyligen har Kammarkollegium yttrat sig positivt till en delning. Frågan har nu att avgöras av regeringen. Av planeringsskäl är det angeläget med ett - positivt - besked snarast.

Med anledning av detta vill jag fråga inrikesministern:

När avser regeringen att följa nykvarnsbornas önskan och besluta om en kommmundelning?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1997-12-05 Anmäld: 1997-12-08 Besvarad: 1997-12-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga