Nykterhetskontroller vid tullar utan tullpersonal

Skriftlig fråga 2007/08:770 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 14 februari

Fråga

2007/08:770 Nykterhetskontroller vid tullar utan tullpersonal

av Hans Olsson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Jag har tidigare ställt en fråga om att andra än polis skulle ges möjlighet att utföra nykterhetskontroll vid färjeläger. Anledningen var att lagligheten i att väktare utfört detta vid färjeläget i Ystad ifrågasatts.

Regeringen förbereder nu lagstiftning för att ge tjänstemän vid Tullverket och Kustbevakningen möjlighet att ta alkoholutandningsprov för att kontrollera nykterhet. En sådan lagändring är givetvis välkommen, men den blir ju meningslös om det inte finns tullpersonal.

Tullverket avser att minska personal och dra in tullstationer, bland annat i viktiga hamnar som Trelleborg och Kapellskär.

Avser justitieministern att vidta något ytterligare initiativ för att nykterhetskontroll ska kunna utföras i de hamnar som blir utan tullpersonal?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-02-14 Anmäld: 2008-02-14 Svar anmält: 2008-02-21 Besvarad: 2008-02-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-21)