nyföretagandet

Skriftlig fråga 2001/02:608 av Ågren, Jan-Erik (kd)

Ågren, Jan-Erik (kd)

den 25 januari

Fråga 2001/02:608

av Jan-Erik Ågren (kd) till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagandet

Enligt stiftelsen Jobs and Society minskade nyföretagandet i Sverige under år 2001 med drygt 16 %. Fallet är betydligt djupare än under förra lågkonjunkturen i början av 1990-talet. Förra året bildades det 10 000 färre nya företag jämfört med år 2000. För första gången hamnade det totala antalet på under 50 000 nya företag i Sverige. Vid tidigare internationella jämförelser har Sverige redan legat på en betydligt lägre nivå än i andra länder, vilket gör denna nedgång än mer oroväckande.

I samtliga Sveriges 21 län minskar nyföretagandet rejält. Orsaken till förra årets rekordras kan inte enbart förklaras av konjunkturen och terroristattackerna den 11 september, enligt Harry Goldman, vd för Jobs and Society, eftersom fallet inte är lika stort i omvärlden. Minskningen är mycket större än tidigare och den ägde rum innan storföretagens många varsel började falla ut. Situationen är onekligen alarmerande. Utan nya företag klarar Sverige inte välfärden.

Speciellt allvarlig är minskningen för de län som redan tidigare hade vikande sysselsättning och stor utflyttning, som t.ex. Västernorrland.

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att, mot bakgrund av ovanstående uppgifter, öka nyföretagandet i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-01-25 Anmäld: 2002-01-29 Besvarad: 2002-01-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-01-31)