Nyanländas möjlighet att neka erbjudet jobb utan ekonomiska konsekvenser

Skriftlig fråga 2011/12:689 av Söder, Björn (SD)

Söder, Björn (SD)

den 3 juli

Fråga

2011/12:689 Nyanländas möjlighet att neka erbjudet jobb utan ekonomiska konsekvenser

av Björn Söder (SD)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

I rapporten Etableringen av nyanlända från Statskontoret (2012:22) visar det sig att den så kallade etableringsreformen, som statsrådet den 1 december 2010 kallade för den största integrationsreformen på 25 år, har varit misslyckad.

I rapporten står bland annat att ”nyanlända kan neka erbjudet arbete utan att det medför några ekonomiska konsekvenser” och att ”målgruppen kan tacka nej till erbjudet arbete och plats för bosättning som Arbetsförmedlingen har anvisat utifrån individens sannolikhet att hitta ett arbete”.

Statskontoret skriver också att man anser att det är angeläget att de brister som man har identifierat åtgärdas.

Med tanke på de krav som ställs på svenskar vad gäller att acceptera erbjudna arbeten är det häpnadsväckande att nyanlända placeras i någon sorts gräddfil där man utan ekonomiska konsekvenser kan neka erbjudna arbeten.

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att komma till rätta med de omfattande brister som ”den största integrationsreformen på 25 år” uppvisar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-07-03 Besvarad: 2012-07-17 Svar anmält: 2012-08-16 Anmäld: 2012-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-07-17)