Nyanlända som deltar i snabbspår

Skriftlig fråga 2016/17:1621 av Elisabeth Svantesson (M)

Elisabeth Svantesson (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

I maj 2017 kom Arbetsförmedlingen med en rapport som beskriver hur arbetet med regeringens snabbspår för nyanlända förlöper. Av rapporten framgår bland annat att det i nuläget finns 14 snabbspår som innefattar ett trettiotal yrken. Det framgår också att det i mars 2017 var 1 222 personer som deltog i ett snabbspår.

Samtidigt deltog ca 75 000 nyanlända i etableringsuppdraget under mars 2017. Det framgår på Arbetsförmedlingens hemsida.

Detta innebär att enbart ca 1,6 procent av antalet deltagare i etableringsuppdraget också deltog i något av snabbspåren.

Snabbspåren berör därmed i nuläget enbart en anmärkningsvärt liten andel nyanlända.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att öka andelen nyanlända som deltar i snabbspåren?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-19 Överlämnad: 2017-06-20 Anmäld: 2017-06-21 Svarsdatum: 2017-06-28 Sista svarsdatum: 2017-06-28
Svar på skriftlig fråga