Nyanlända elevers möjlighet att klara svensk skola

Skriftlig fråga 2016/17:1674 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Regeringen har fått en rad förslag från den särskilda utredaren Ebba Östlin om hur elever som kommer till Sverige i årskurs 7–9 ska klara av att bli behöriga till den svenska gymnasieskolan. Förslag för att ändra den rådande trenden med få behöriga är minst sagt viktig, då enbart 30 procent av de nyanlända 15–16-åringarna var behöriga till gymnasieskolan under hösten 2016, vilket kan jämföras med 91 procent för svenskfödda.

Bland de förslag som redovisats finns exempelvis individuella studieplaner och längre lovskolor, vilket i sammanhanget kan tyckas vara mycket positiva och behövliga åtgärder. Vad som dessvärre också föreslås är att elever i stället för underkänt ska få skriftliga omdömen, som följd av att det annars kan kännas stigmatiserande.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Är det rimligt att någon elev i den svenska skolan ska få skriftliga omdömen i stället för betyg som följd av en eventuell ”stigmatisering”, och är det i sådana fall försvarbart med olika behandling av elever beroende på varifrån de kommer?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-06-22 Överlämnad: 2017-06-26 Anmäld: 2017-06-27 Sista svarsdatum: 2017-07-12 Svarsdatum: 2017-07-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga