Nya vägar

Skriftlig fråga 2016/17:381 av Fredrik Christensson (C)

Fredrik Christensson (C)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Högre utbildning i hela landet är viktigt för att möta den lokala arbetsmarknadens behov. Det möjliggör för fler att studera på hemmaplan utan att behöva flytta, vilket är till gagn för både individ och samhälle.

Ett initiativ för att pröva en modell för tillgängliggörande av högre utbildning i orter utan högskola/universitet, Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning, har tagits av Linnéuniversitetet och Högskolan Väst i samverkan med kommunerna Västervik, Vimmerby och Hultsfred. Detta projekt bygger på samverkan mellan den lokala arbetsmarknaden, kommunernas lokala campus samt universitetet och högskolan, där behoven av relevant kompetens är väl inventerad och känd. Projektet förväntas generera ny kunskap för den landsbygdsstrategiska utvecklingen i landet. Det möter också delar av de utmaningar som lyfts i regeringens nyindustrialiseringsstrategi, kompetensförsörjningsutmaningen inom välfärdssektorn, och sist – men inte minst – kan projektet ses som en förebild i arbetet för nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Projektet förväntas generera kunskaper som kan tjäna som modell för tillgängliggörande av högre utbildning, med god kvalitet, i kommuner och regioner där det finns tydliga behov av kvalitativ kompetensförsörjning i form av högre utbildning, på kort och lång sikt. Det finns en bred uppslutning i riksdagen för högre utbildning i hela landet med bra kvalitet.

Projektet har diskuterats vid flera tillfällen mellan regeringen och de ansökande lärosätena och kommunerna, för att projektet ska inriktas så bra som möjligt ur regeringens perspektiv. Nu har de inblandade aktörerna väntat länge utan att få besked, vilket skapar en stor ovisshet. Regeringen bör bestämma sig och ge besked för att eliminera den ovisshet aktörerna nu upplever. Det bästa vore självklart ett positivt besked, men det allra viktigaste just nu är ett besked till de lärosäten och kommuner som ansökt.

Min fråga till statsrådet Helene Hellmark Knutsson är:

 

När tänker regeringen lämna besked om projektet Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-11-25 Överlämnad: 2016-11-28 Anmäld: 2016-11-29 Svarsdatum: 2016-12-07 Sista svarsdatum: 2016-12-07
Svar på skriftlig fråga