Nya utlänningslagen

Skriftlig fråga 2010/11:594 av Lundh Sammeli, Fredrik (S)

Lundh Sammeli, Fredrik (S)

den 20 juni

Fråga

2010/11:594 Nya utlänningslagen

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

till statsrådet Tobias Billström (M)

För ett år sedan ändrades utlänningslagen så att det skulle bli enklare för föräldrar med barn i Sverige att ansöka om och beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning inifrån landet.

Nu kommer uppgifter om att lagändringen inte har fått den effekt många hoppades på. Det är bara ett fåtal som i praktiken inte behöver resa från Sverige för att söka uppehållstillstånd. De siffror som går att få fram är att det endast handlar om några tiotal familjer som sedan lagen införts har fått söka uppehållstillstånd i Sverige.

När propositionen kom välkomnade vi Socialdemokrater att regeringen tagit detta steg eftersom den dåvarande ordningen ibland ledde till orimliga konsekvenser för familjer. Men vi rödgröna var också kritiska och pekade på att förslaget skulle omfatta för få familjer och att otydligheter i lagstiftningen skulle kunna få motsatt effekt och leda till att föräldrar tvingas vara ifrån sina barn. Dagens granskning visar sig att våra farhågor till viss del besannats.

Fortfarande riskerar föräldrar som uppenbart ska få stanna i Sverige att tvingas åka tillbaka till sitt hemland och då vara ifrån sina barn. Eftersom lagstiftningen inte verkar ha avsedd effekt är min fråga till statsrådet:

Är statsrådet beredd att se över lagstiftningen så att den kan fylla sitt syfte om att fler ska kunna ansöka om och beviljas uppehållstillstånd inifrån landet och att familjer slipper separeras så att föräldrar får vara med sina barn?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-06-20 Anmäld: 2011-06-20 Besvarad: 2011-06-29 Svar anmält: 2011-06-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-29)