Nya ubåtar

Skriftlig fråga 2012/13:324 av Härstedt, Kent (S)

Härstedt, Kent (S)

den 20 februari

Fråga

2012/13:324 Nya ubåtar

av Kent Härstedt (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

I SVT:s Agenda den 10 februari 2013 togs i en intervju med utrikesminister Carl Bildt upp frågan om nya svenska ubåtar. Utrikesministern uttryckte tveksamhet i sitt svar om huruvida beställningar av nya ubåtar kommer att ske.

Alla nödvändiga beslut i ärendet har dock fattats av regeringen. Med anledning av det tveksamma uttalandet i tv finns det anledning att söka ett klarläggande genom en fråga till försvarsministern.

Med anledning av utrikesministerns uttalande vill jag ställa följande fråga:

Avser försvarsministern att verka för att fler ubåtar ska beställas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-02-20 Anmäld: 2013-02-20 Besvarad: 2013-02-27 Svar anmält: 2013-03-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-02-27)