Nya skatteregler för ideella sektorn

Skriftlig fråga 2005/06:1826 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 14 juni

Fråga 2005/06:1826 av Maria Larsson (kd) till finansminister Pär Nuder (s)

Nya skatteregler för ideella sektorn

Idrottsskattekommittén tillsattes för att se över nya skatteregler för idrotten. Trots att utredningens uppdrag enbart har avsett idrotten har man även lagt förslag om att vissa förändringar ska omfatta alla ideella föreningar. Detta gäller främst den så kallade huvudsaklighetsbedömningen. Den friheten har man tagit sig trots att kommittén inte varit representativ för hela den ideella sektorn och trots att uppgiften inte ingått i direktiven.

Att slopa den så kallade huvudsaklighetsprincipen skulle få långtgående ekonomiska konsekvenser och skapa betydande administrativa pålagor för många ideella föreningar. Frälsningsarmén skulle tvingas betala moms för försäljning till välgörenhet och församlingar betala moms för kyrkkaffet. Detta socialdemokratiska förslag har tidigare kritiserats skarpt, men nu väljer regeringens utredare att ta upp frågan på nytt.

Avser statsrådet, genom att låta ovan nämnda utredning tänja på sina direktiv, att väcka liv i en fråga som nyligen diskuterats, kritiserats och avfärdats som orimlig?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-14 Anmäld: 2006-06-15 Besvarad: 2006-06-22 Svar anmält: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-22)