Nya riktlinjer för offentlig finansiering av flygplatser

Skriftlig fråga 2012/13:597 av Svensson, Suzanne (S)

Svensson, Suzanne (S)

den 17 juni

Fråga

2012/13:597 Nya riktlinjer för offentlig finansiering av flygplatser

av Suzanne Svensson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Information om EU-kommissionens kommande förslag till nya riktlinjer gällande offentlig finansiering av flygplatser har blivit offentlig. Förslaget går ut på att möjligheterna till offentligt stöd till flygplatserna inskränks. Om förslaget blir verklighet innebär det ett hårt slag mot många av våra lokala och regionala flygplatser.

Sverige är ett till ytan vidsträckt land, och tillgängligheten är många gånger beroende av en väl fungerande flygtrafik. De stora avstånden gör att flygplatserna är mycket viktiga för att hålla glesbefolkade regioner levande och för att främja den regionala utvecklingen.

Infrastrukturministern har hittills menat att eftersom förslaget ännu inte är lagt har hon inte för avsikt att uttala sig eller ta ställning i frågan. Även om det formellt sett inte är ett ärende ännu så förutsätter jag att statsrådet fortgående har dialog med EU:s representanter i denna fråga.

Min fråga är därför:

Hur arbetar statsrådet med möjligheterna att den offentliga sektorn även fortsättningsvis ska kunna stödja lokala flygplatser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-06-17 Anmäld: 2013-06-17 Besvarad: 2013-06-20 Svar anmält: 2013-06-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-20)