Nya regler för underhållstöd

Skriftlig fråga 2016/17:1866 av Solveig Zander (C)

Solveig Zander (C)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Försäkringskassan har i dagarna skickat ut ett brev till föräldrar som har bidragsförskott från Försäkringskassan. Jag har blivit kontaktad av föräldrar som är mycket oroliga och upprörda över brevet. För i brevet konstateras att det är nya regler sedan den 1 april 2016. Den mottagande förälder som har fått bidragsförskott från Försäkringskassan i många år då föräldrarna av olika anledningar inte har kontakt med varandra, till exempel på grund av konflikter, blir givetvis upprörd över Försäkringskassans brev. I brevet framgår att när den underhållsskyldige föräldern betalat sin del till Försäkringskassan i minst sex månader ska den föräldern i fortsättningen betala direkt till den mottagande föräldern. Om så inte sker kan bidragsförskottet upphöra.

I den reservation som Centerpartiet och Moderaterna lämnade till betänkandet 2015/16:SFU7 Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet framgår att regeringens förslag kan verka konfliktdrivande eftersom föräldrarna i större utsträckning förväntas ta ansvar själva för att komma överens om och sköta ekonomiska transaktioner kring underhållet.

Av förståeliga skäl upprör detta den mottagande föräldern som givetvis blir väldigt orolig. 1 500 kronor mindre per månad är en ansenlig summa. I brevet framgår att om man inte inom cirka en månad har kontaktat Försäkringskassan upphör utbetalningen av pengar.

I detta finns många frågor; jag undrar varför man inte informerat tidigare, varför tiden för kontakten med Försäkringskassan är så kort och varför man inte först och främst ber om en personlig kontakt med mottagarföräldern i stället för att hota om indragning.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Vad tänker ministern göra för att lugna oroliga föräldrar med att de inte ska gå miste om sitt och barnets bidragsförskott?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-30 Överlämnad: 2017-08-31 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-14 Sista svarsdatum: 2017-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga