Nya regler för musiklärarutbildningen

Skriftlig fråga 2012/13:590 av Larsson, Hillevi (S)

Larsson, Hillevi (S)

den 13 juni

Fråga

2012/13:590 Nya regler för musiklärarutbildningen

av Hillevi Larsson (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Tisdagen den 16 april 2013, i en interpellationsdebatt, aviserade Jan Björklund vissa förändringar inom musiklärarutbildningen på grundskole- och gymnasienivå. De nya reglerna skulle träda i kraft inom någon månad och före sommaren. Det har nu gått två månader, och sommaren är här. Men fortfarande har inget besked kommit från departementet kring vilka regler som kommer att gälla framöver. Planeringen inför det kommande läsåret pågår för fullt på musiklärarutbildningarna. Men det är svårt att planera när de berörda inte vet vilka regler som kommer att gälla. Det här påverkar både tjänster och studenternas och lärarnas planering. Det är nu angeläget att ministern snarast ger besked i följande frågor.

För det första: Ska de som kommande läsår studerar på musiklärarutbildningen för gymnasiet ges behörighet att även undervisa grundskoleelever i årskurs 1–6?

För det andra: När det tredje ämnet på musiklärarutbildningen för grundskolan försvinner, vad innebär det för de övriga två ämnen som är kvar? Kommer ämne 2 att omfatta 60 eller 90 högskolepoäng? Om det blir 90 poäng, kommer det i så fall att ge behörighet att undervisa även gymnasieelever? Om det blir 60 poäng, kommer det då att innebära att ämne 1 kan utökas till 120 poäng?

Min fråga till utbildningsministern är:

När preciseras de utlovade förändringarna i regelverket, och när träder de i kraft?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-06-13 Anmäld: 2013-06-13 Besvarad: 2013-06-19 Svar anmält: 2013-06-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-19)