Nya regler för friskolor

Skriftlig fråga 2007/08:422 av Gerdau, Mats (m)

Gerdau, Mats (m)

den 7 december

Fråga

2007/08:422 Nya regler för friskolor

av Mats Gerdau (m)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Enligt uppgift i Göteborgs-Posten planerar utbildningsministern att skärpa reglerna för friskolorna för att därigenom åstadkomma mer lika villkor mellan kommunala skolor och friskolor. En annan, och enligt min mening bättre, väg vore att avreglera den kommunala skolan. Den målstyrda skolan finns bara i högtidstalen, inte i verkligheten på många skolor. Det finns en uppsjö av regler som talar om exakt hur skolorna ska arbeta för att nå målen och floran av förbud är lång: förbud mot flexibel skolstart, mot entreprenader, mot distansundervisning, mot nivågrupperingar med mera. Att avskaffa onödiga påbud och förbud skulle ge den kommunala skolan större utrymme för nytänkande och flexibla lösningar för elevernas bästa. Det skulle också leda till att den kommunala skolan får bättre förutsättningar att attrahera elever och därigenom kunna konkurrera med friskolorna på jämnare villkor. Nya regler för friskolor strider dessutom helt mot regeringens ambition att minska regelbördan för företagen med 25 procent.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utbildningsministern följande:

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att minska regelbördan för skolorna?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-12-07 Anmäld: 2007-12-07 Besvarad: 2007-12-12 Svar anmält: 2007-12-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-12)