Nya palestinska regeringen

Skriftlig fråga 2006/07:641 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 14 februari

Fråga

2006/07:641 Nya palestinska regeringen

av Luciano Astudillo (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

I den så kallade Meckadeklarationen har parterna Hamas och Fatah kommit överens om att bilda en samlingsregering. USA:s och EU:s reaktioner på deklarationen i Mecka var försiktiga. USA ville studera detaljerna i deklarationen medan EU ställde sig ”försiktigt positiva”.

Folkpartiet liberalernas utrikestalesman Birgitta Ohlsson hävdar i ett pressmeddelande att ”Meckafördraget kan vara ett steg i rätt riktning men att många åtgärder kvarstår innan den Hamasledda regeringen bör släppas in från kylan. En stabil tvåstatslösning förutsätter större demokratisk mognad än vad Meckafördraget hittills erbjudit.”

Avser utrikesministern att verka för en isolering av den nya palestinska regeringen, i linje med vad Folkpartiets utrikespolitiske talesman anfört?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-02-14 Anmäld: 2007-02-15 Besvarad: 2007-02-21 Svar anmält: 2007-02-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-02-21)