Nya miljözoner och dess konsekvenser för veteranbilar i tätorter

Skriftlig fråga 2016/17:1482 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Transportstyrelsen har kommit med ett förslag om att införa två nya typer av miljözoner, miljözon klass 2 och miljözon klass 3, i tätorter. Syftet med de nya zonerna är att förbättra luftkvaliteten i städer, men om de införs kommer det att innebära slutet för körning med landets veteranbilar i dessa zoner.

Miljözon klass 3 ska omfatta personbilar, motorcyklar, mopeder klass 1 samt lätta och tunga lastbilar och bussar. Kravet här är att de lätta fordonen drivs med el eller vätgas och att de tunga fordonen drivs med el eller vätgas, eller är av typen elhybrid och uppfyller kraven för Euro 6.

Om Transportstyrelsens förslag blir verklighet får inga bilar som drivs med bensin eller diesel framföras i tätorter, vilket i praktiken innebär ett förbud mot veteranbilar och ett slut för den populära cruisingen i svenska städer.

Det är viktigt att värna vårt rullande kulturarv, och jag vill därför fråga statsrådet Anna Johansson: 

 

Är statsrådet beredd att vidta åtgärder för att säkerställa att veteranbilscruisingen i våra städer kan fortsätta även om Transportstyrelsens förslag om nya miljözoner blir verklighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-05-23 Överlämnad: 2017-05-24 Anmäld: 2017-05-29 Svarsdatum: 2017-06-07 Sista svarsdatum: 2017-06-07
Svar på skriftlig fråga