Nya jobb

Skriftlig fråga 2006/07:543 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 25 januari

Fråga

2006/07:543 Nya jobb

av Birgitta Eriksson (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Arbetsmarknadsministern själv och hans kolleger har såväl i valrörelsen som under tiden efter valsegern hävdat att Sverige har massarbetslöshet eller ett utanförskap på mellan en miljon och en och en halv miljon svenskar. Arbetsmarknadsministern har vidare starkt hävdat att hans politik för jobben baserad på skattesänkningar och försämrade ersättningsnivåer för arbetslösa och sjuka ska ge jobb till huvuddelen av de personer som i dag står utanför arbetsmarknaden. Konjunkturinstitutets (KI:s) decemberrapport är därför en intressant läsning, även om den i sig inte heller representerar någon absolut sanning.

Rapporten slår fast att den svenska ekonomin expanderat starkt under 2006 och att jobben kommit på bred front. I rapporten görs bedömningen att den borgerliga politiken möjligtvis kommer att kunna ge ca 55 000 nya jobb under åren 2007–2010.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är:

Genom vilka åtgärder vill ministern bidra till att de återstående 945 000 eller 1 445 000 jobben som enligt utsago behövs skapas?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-01-25 Anmäld: 2007-01-25 Besvarad: 2007-01-31 Svar anmält: 2007-02-01
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-01-31)