Nya hastighetsgränser och klimatpåverkan

Skriftlig fråga 2006/07:974 av Liljevall, Désirée (s)

Liljevall, Désirée (s)

den 30 mars

Fråga

2006/07:974 Nya hastighetsgränser och klimatpåverkan

av Désirée Liljevall (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Regeringen föreslår i en proposition att utöka antalet hastighetsgränser med ytterligare fem till sammantaget tio olika nivåer. Som skäl anförs bland annat att det ska öka acceptansen för hastighetsgränserna och därmed leda till färre olyckor. Det kommer att leda till höjda hastighetsgränser på motorvägarna, från 110 till 120 kilometer per timme, vilket i sin tur leder till ökade utsläpp av koldioxid. Detta går på tvärs med de klimatmål som riksdagen beslutat om, nämligen att minska de klimatpåverkande utsläppen. Om bilisterna i stället stimulerades att följa gällande hastighetsgränser skulle koldioxidutsläppen minska med 700 000 ton per år, bara på det statliga vägnätet.

Om vi ska kunna bemästra hoten mot vårt klimat krävs en helhetssyn där de olika politikområdena samverkar. Den helhetssynen saknas i regeringens förslag till nya hastighetsgränser. Det är allvarligt eftersom en miljövänligare och smartare transportsektor är grundläggande i arbetet med att minska klimatpåverkan.

Jag vill fråga statsrådet vad hon är beredd att göra för att också klimatpåverkan ska beaktas i arbetet med nya hastighetsgränser.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-03-30 Anmäld: 2007-04-04 Besvarad: 2007-04-12 Svar anmält: 2007-04-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-12)