Nya gruvetableringar

Skriftlig fråga 2011/12:629 av From, Isak (S)

From, Isak (S)

den 5 juni

Fråga

2011/12:629 Nya gruvetableringar

av Isak From (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Den planerade nickelgruvan i Rönnbäcken i Storumans kommun stoppas av Högsta förvaltningsdomstolen.

Vapstens sameby överklagade regeringens beslut i oktober 2010 om att bevilja bearbetningskoncessioner till IGE Nordics planer på en ny nickelgruva. Gruvan skulle skapa hundratals nya jobb i Storumans kommun.

Regeringen avslog samebyns överklagande, men samebyn gick vidare till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu gett samebyn rätt.

Högsta förvaltningsdomstolen finner att det finns en konflikt mellan de båda riksintressena, det vill säga att utvinna mineral och intresset att bedriva rennäring. Domstolen finner att de markområden där den direkta gruvdriften kommer att bedrivas skulle göra det omöjligt för renar att vistas där.

Om Högsta förvaltningsdomstolens tolkning skulle gälla alla gruvetableringar så skulle det helt omöjliggöra alla nya gruvetableringar i norra Sverige.

Vad avser näringsministern att göra för att bringa klarhet i den oklara situationen som uppkommit?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-06-05 Anmäld: 2012-06-05 Besvarad: 2012-06-13 Svar anmält: 2012-06-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-13)