nya fenomen på arbetsmarknaden

Skriftlig fråga 2003/04:320 av Löfstrand, Johan (s)

Löfstrand, Johan (s)

den 21 november

Fråga 2003/04:320

av Johan Löfstrand (s) till statsrådet Hans Karlsson om nya fenomen på arbetsmarknaden

Diskussionen om svartarbete har återigen blivit aktuell. Den har dock fått en liten annan vinkel än tidigare då ett helt nytt fenomen har blivit allt vanligare inom vissa branscher på arbetsmarknaden. Detta nya fenomen är att utländska medborgare lockas hit av oseriösa bemanningsföretag. De uppger sig för att vara egna företagare och kan ofta uppvisa F-skattesedel. De har då kommit till landet legalt men i och med att de inte är anställda utan företagare så kan de dumpa lönerna och på så sätt sätta arbetsmarknadens regler ut spel.

Detta har i dag blivit ett stort problem som både skapar minskade skatteintäkter men som framför allt medför oerhört stora problem på arbetsmarknaden. Min åsikt är att problemet inte ligger i att människor kommer hit och jobbar utan snarare bottnar i att vissa arbetsgivare inte följer arbetsmiljölagarna och kollektivavtalen. Om inga åtgärder vidtas snarast så kan arbetsmarknaden och den svenska skattemoralen snart vara hotad. Detta leder också till en snedvridning på marknaden som i förlängningen kommer att leda till att de seriösa aktörerna slås ut.

Problemet kommer också att bli än mer aktuellt i och med utvidgningen av EU som äger rum 1 maj nästa år. I och med utvidgningen så kommer också rörligheten för företag och människor att öka. Detta riskerar leda till att det blir ännu svårare att få kontroll på den uppkomna situationen.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att få bukt med det ovan beskrivna problemet och de förändringar som sker 1 maj 2004?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-11-21 Anmäld: 2003-11-21 Besvarad: 2003-11-26 Svar anmält: 2003-11-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-11-26)