Nya elområden som hotar jobben

Skriftlig fråga 2011/12:135 av Hoff, Hans (S)

Hoff, Hans (S)

den 16 november

Fråga

2011/12:135 Nya elområden som hotar jobben

av Hans Hoff (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Regeringen ansvarar för den nyligen genomförda indelningen av Sverige i fyra elområden. Exporten av el innebär att det uppstår flaskhalsar i det svenska nätet när norska och svenska elbolag sänder elen genom Sverige för att sälja el till Tyskland, Danmark och Polen. Det här är ingen hemlighet utan något man kan följa på Svenska kraftnäts hemsida. När ingen eller liten export sker till Tyskland, Danmark och Polen är prisskillnaderna mellan elområdena små eller inga alls. Så fort elbolagen börjar sälja el till andra länder ökar priset för bland annat oss i Halland.

För hushåll kan det innebära kostnadsökningar på tusenlappar per år.

För företagen, inte minst de elintensiva företagen i Halland och övriga södra Sverige, är detta mycket allvarligt. I vissa fall innebär det att företagen får betala många miljoner kronor mer i kostnaden för el per år. Det kan i sin tur leda till att investeringar i produktion görs i andra länder och hotar konkurrenskraften för företagen i södra Sverige. Införandet av elområden är ett av de mest företagsfientliga beslut som regeringen hittills har tagit. På såväl kort som lång sikt hotar det jobb och välfärd i Sverige. Näringsministern skyller detta på Svenska kraftnät. Ärligt talat - senast jag kollade var det regeringen som styrde Sverige och inte Mikael Odenberg och Svenska kraftnät.

Är det i enlighet med statsrådets avsikter att de boende och företagen i Halland och övriga Sydsverige ska betala mer för elen när elbolag i Norge och Sverige exporterar el till Polen, Tyskland och Danmark för att öka sin vinst?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-11-16 Anmäld: 2011-11-17 Besvarad: 2011-11-23 Svar anmält: 2011-11-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-23)