Nya elmätare

Skriftlig fråga 2019/20:112 av Lars Hjälmered (M)

Lars Hjälmered (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Under de kommande åren ska alla elmätare i Sverige bytas ut. Det är ett krav som läggs på landets elnätsföretag. Regleringsmyndigheten Energimarknadsinspektionen (EI) har satt upp funktionskrav på de nya mätarna.

Det pågår en mycket snabb utveckling inom transportsektorn med hybridisering och elektrifiering. Under de kommande åren kommer många nya elbilar att släppas på den svenska marknaden. Dessa elbilar behöver laddas, såväl hemma som på andra platser. Samtidigt har Sverige växande lokala elproblem som förvärrats av regeringens slag mot kraftvärmen. För att ta vara på möjligheterna med bland annat elfordon kommer det att krävas modern styr- och reglerteknik för att möta kundernas behov av laddning och samtidigt inte överlasta de lokala elnäten. I detta är elmätarna en nyckel, eftersom apparaterna är en nod för att kunna styra exempelvis när en bil ska laddas och inte laddas.

Inför införandet av de nya elmätarna har det väckts angelägna frågor om huruvida de krav EI ställer verkligen kommer att ge rätt teknik eller om Sverige tvärtom riskerar att missa tekniska möjligheter. En knäckfråga är att EI ställt krav på intervall om tio sekunder vid avläsning av elanvändning, medan tekniska experter efterfrågar realtidsavläsning för att nyttja teknikens fulla potential.

Frågan om elmätare är teknisk. Samtidigt är valet av funktion viktigt, och totalt pratar vi om investeringar i nya elmätare som enligt uppgift kommer att kosta i storleksordningen 15 miljarder kronor, eller motsvarande 2 000–3 000 kronor per kund.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Sverige i det kommande bytet av elmätare ska använda teknik som är i absolut framkant och som möjliggör nyttjande av digitalisering såsom effekthantering vid laddning av elfordon?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-07 Överlämnad: 2019-10-08 Anmäld: 2019-10-10 Svarsdatum: 2019-10-16 Sista svarsdatum: 2019-10-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga