Nya ekonomiska prognoser

Skriftlig fråga 2012/13:130 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 22 november

Fråga

2012/13:130 Nya ekonomiska prognoser

av Anders Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Statsrådet har öppnat upp för att ändra de ekonomiska beräkningar han gjorde i sin budgetproposition för 2013. Redan då budgetpropositionen presenterades ifrågasattes budgetens beräkningar av bnp-tillväxten och arbetslösheten av nästan alla andra bedömare. Den tilltagande krisen i Europa innebär att en iskall vind, för att använda statsrådets egna meteorologiska omskrivningar, svept in över Sverige med varsel av tillsvidareanställda, uppsägning av tillfälligt anställda samt flytt av företag och jobb utomlands, allt detta kryddat med konkurser. Under oktober månad 2012 försattes 687 företag i konkurs (inkluderat enskilda näringsidkare), vilket kan jämföras med 605 företag under oktober 2011 – en ökning med 14 procent. Konkurserna ökade med 53 procent bland enskilda näringsidkare och uppgick i denna grupp till 104 stycken. Det finns också en tydlig ökning då man jämför september och oktober 2012.

Sverige påverkas nu alltmer negativt av den problematiska omvärldsekonomin även på andra sätt. Standard & Poors höjer nu varningsflagg och sänker utsikterna för åtta svenska banker. I våras sänkte det andra stora kreditvärderingsinstitutet, Moodys, det långfristiga kreditbetyget för Handelsbanken och Nordea.

Avser statsrådet att korrigera sina felaktiga budgetprognoser, och i så fall när?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-11-22 Anmäld: 2012-11-22 Svar anmält: 2012-12-06 Besvarad: 2012-12-06
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-12-06)