Nya ägardirektiv för Apoteket AB

Skriftlig fråga 2009/10:54 av Jansson, Eva-Lena (s)

Jansson, Eva-Lena (s)

den 7 oktober

Fråga

2009/10:54 Nya ägardirektiv för Apoteket AB

av Eva-Lena Jansson (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

I samband med en extra bolagsstämma som hölls i mitten av september i år utfärdades nya ägardirektiv för Apoteket AB. Men en enig styrelse för Apoteket AB enades om att inte godta de nya ägardirektiven för bolaget, något som ledde till att regeringen valde att sparka hela styrelsen för Apoteket AB. Tidigare ägardirektiv för Apoteket AB finns tillgängliga för allmänheten och riksdagen via Internet men de nya ägardirektiven har beskrivits som hemliga. I en kommentar på regeringens hemsida kan man läsa följande:

”Men det finns ingen anledning för mig att ifrågasätta de bedömningar och preciseringar som OAB:s styrelse gjort i den nya ägarinstruktionen, säger socialminister Göran Hägglund.” Av den kommentaren kan man dra slutsatsen att regeringen har tagit del av de nya ägardirektiven, något som riksdagens näringsutskott eller socialutskott inte har fått möjlighet att göra.

Min fråga till socialminister Göran Hägglund är följande:

Avser socialministern att vidta några åtgärder för att de nya ägardirektiven som regeringen har tagit del av också blir tillgängliga för riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-10-07 Anmäld: 2009-10-08 Besvarad: 2009-10-14 Svar anmält: 2009-10-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-14)