ny Unicefchef

Skriftlig fråga 2004/05:768 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 21 januari

Fråga 2004/05:768

av Carina Hägg (s) till statsrådet Carin Jämtin om ny Unicefchef

Unicef beskriver sig med all rätt som världens största barnrättsorganisation. Sedan 1946 har organisationen kämpat för barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. För Sverige är Unicef en viktig organisation som vi ger ett omfattande stöd till. Det är angeläget att Unicef har en chef som lever upp till de höga ambitionerna. Det är därför med stor oro jag har läst att Ann Veneman från USA väntas bli ny chef. Enligt uppgift anser hon inte att organisationen ska ägna sig åt till exempel frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa. Det är inte att arbeta i Unicefs anda. Hon är därför olämplig som chef.

Jag vill fråga biståndsministern vad hon är beredd att göra för att den viktiga posten som chef tillsätts med en person som arbetar i Unicefs anda.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-01-21 Anmäld: 2005-01-21 Besvarad: 2005-01-26 Svar anmält: 2005-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-01-26)