Ny Säpochef

Skriftlig fråga 2006/07:1217 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 23 maj

Fråga

2006/07:1217 Ny Säpochef

av Carina Hägg (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

En välkommen modernisering av säkerhetstjänsten påbörjades av den förre chefen för Säpo. Skriften Att skydda riket och demokratin var ett uttryck för den ambitionen. Strävan skulle vara att inhämta kompetens i forskarvärlden och från andra områden utanför polisväsendet. Frågor kring Säpos arbete har väckts vid upprepade tillfällen under senare tid. Samtidigt är posten som chef för Säpo vakant. Jag ser det som allvarligt att regeringen inte kunnat tillsätta den högsta befattningen för ett så viktigt område, särskilt som möjligheten till insyn i verksamheten är begränsad. Att chefsfrågan löses snabbt är också viktigt för att kunna fortsätta det viktiga förändringsarbetet.

Jag vill fråga justitieministern hur tidsplanen ser ut för tillsättande av ny Säpochef.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-05-23 Anmäld: 2007-05-23 Svar anmält: 2007-06-07 Besvarad: 2007-06-07
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-07)