Ny reglering av elnätspriser

Skriftlig fråga 2010/11:365 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 9 mars

Fråga

2010/11:365 Ny reglering av elnätspriser

av Peter Hultqvist (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Det nya systemet för att reglera elnätsbolagens priser i förhållande till kunderna riskerar att bli kostnadsdrivande. Genom de nya möjligheterna att beräkna kapitalkostnaderna finns det stor risk för stora prishöjningar. Ju högre värdering av ett företag, desto större utrymme för prisökningar. Kostnader riskerar i det nya systemet att vältras över på medborgarna/kunderna.

Borlänge Energi är ett företag med en klar lågprisprofil som gjort bedömningen att det nya systemet öppnar för prisökningar för kunden på i storleksordningen 50 till 60 procent. Visserligen ska Energimarknadsinspektionen granska kraven på prisökningar, men faktum kvarstår att den granskningen sker bland annat mot bakgrund av det nya sättet att räkna kapitalkostnader. Oavsett granskning så kvarstår risken för prisökningar.

Min fråga till närings- och energiministern är:

Vilka åtgärder avser närings- och energiministern att vidta för att förhindra prisökningar som en effekt av det nya systemet att reglera elnätsbolagens priser?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-03-09 Anmäld: 2011-03-10 Svar anmält: 2011-03-23 Besvarad: 2011-03-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-03-23)