Ny matsal till Amf 1 i Berga

Skriftlig fråga 2006/07:1619 av Lindgren, Sylvia (s)

Lindgren, Sylvia (s)

den 6 september

Fråga

2006/07:1619 Ny matsal till Amf 1 i Berga

av Sylvia Lindgren (s)

till försvarsminister Mikael Odenberg (m)

Flytten av Amfibieregementet Amf 1 från Vaxholm till Berga har inneburit en rad positiva förändringar för utvecklingen av verksamheten vid förbandet. Det har lett till ett modernt försvar som också har förutsättningar att delta i internationella insatser. Det mesta av nödvändiga ombyggnader och tillbyggnader är genomförda för att förbandet ska klara sin verksamhet.

Det som saknas är en matsal som har kapacitet att ta emot det antal personal och värnpliktiga som finns på förbandet. Den nuvarande matsalen uppfyller inte dagens krav och är sedan länge undermålig. Tillsynsmyndigheterna har dömt ut matsalen och förbandet lever för närvarnade på dispens.

Matsalsproblemet är långt ifrån något ”nytt” utan en fråga som varit på dagordningen under en längre tid. Det som behövs för att byggnationen ska komma i gång är ett regeringsbeslut.

Min fråga till ministern blir härav följande:

När ämnar försvarsministern ta initiativ till beslut om bygget av en ny matsal på Berga?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-09-06 Anmäld: 2007-09-06 Besvarad: 2007-09-20 Svar anmält: 2007-09-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-20)