Ny maltesisk kommissionär

Skriftlig fråga 2012/13:112 av Linde, Hans (V)

Linde, Hans (V)

den 14 november

Fråga

2012/13:112 Ny maltesisk kommissionär

av Hans Linde (V)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

Efter att den maltesiske kommissionären John Dalli tvingats avgå har nu en process för att tillsätta en ny kommissionär inletts. Malta har nominerat sin utrikesminister Tonio Borg, och en inledande utfrågning har genomförts i EU-parlamentet. Under vecka 47 kommer EU-parlamentet att fatta beslut, men parlamentet är i denna process bara rådgivande. Slutgiltigt beslut kommer att fattas med kvalificerad majoritet av rådet, med andra ord av medlemsstaternas företrädare. Frågan är hur Sverige kommer att förhålla sig vid en sådan omröstning.

Tonio Borg har väckt uppmärksamhet med sina uttalanden och sitt agerande när det kommer till frågor som rör kvinnors hälsa, HBT-personer och familjepolitik. Även i maltesisk kontext måste Borg beskrivas som en extremist på dessa områden. Borg är inte bara abortmotståndare, han har också drivit att Maltas abortförbud ska skrivas in landets grundlag och att kvinnor som genomgått en abort utomlands ska kunna åtalas. Han motsatte sig att Malta införde möjlighet till skilsmässa, och han har kraftigt motsatt sig åtgärder för att minska diskriminering av HBT-personer med motiveringen att vi ska bara skydda dem som förtjänar att beskyddas.

Om Borg utses till kommissionär kommer han att ansvara för hälso- och konsumentfrågor. Det är områden där hans syn på kvinnors och HBT-personers rättigheter riskerar att få stora konsekvenser.

Jag vill därför fråga statsrådet:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att Sverige ska agera för att Tonio Borg inte utses till ny EU-kommissionär?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-11-14 Anmäld: 2012-11-14 Svar anmält: 2012-11-27 Besvarad: 2012-11-27
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-11-27)