ny länsgräns

Skriftlig fråga 1997/98:945 av Gunnarsson, Rolf (m)

Gunnarsson, Rolf (m)
Fråga 1997/98:945 av Rolf Gunnarsson (m) till inrikesministern om ny länsgräns

den 20 juli

Regeringen har den 17 juni 1998 beslutat att skänka bort en bit av Dalarnas län till Gävleborgs län. Det gäller ett ärende som berör byn Lumsheden, Falu kommun. Regeringens beslut får till följd att såväl församlings-, kommun- som länsgränsen flyttas. Regeringen har, mycket förvånande för såväl bybor som de styrande i bl.a. Falu kommun, tagit beslutet om en förändring av länsgränsen trots att de flesta remissinstanser avstyrkt förändringen. Beslutet gällde en person (från Gävleborgs län) som köpt mark i Dalarnas län. Länsstyrelsen i Gävleborgs län, som nu tillförts marken, har avstyrkt förslaget då man inte såg någon anledning till förändring av gränsen bara för ett markköps skull. De boende i byn har genom olika intresseorganisationer samfällt avstyrkt att en ny länsgräns drogs. Trots detta har regeringen fattat ett beslut som nu upprör såväl boende i byn liksom en rad andra.

Är statsrådet beredd att redovisa de bakomliggande argumenten och motiven för beslutet?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-07-20 Anmäld: 1998-07-27 Besvarad: 1998-08-18
Svar på skriftlig fråga