Ny lagstiftning mot diskriminering av personer med funktionsnedsättningar

Skriftlig fråga 2007/08:865 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 28 februari

Fråga

2007/08:865 Ny lagstiftning mot diskriminering av personer med funktionsnedsättningar

av Ameer Sachet (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Den nya diskrimineringslagen ska ersätta jämställdhetslagen och sex andra diskrimineringslagar. Åtgärder eller lagförslag mot tillgänglighet finns inte med i den nya lagen.

Regeringen vill bereda frågan mer, trots att det redan finns tre utredningar om tillgängligheten och trots att det år 2000 antogs en nationell handlingsplan för handikappolitik.

Bristande tillgänglighet utestänger och segregerar personer med funktionsnedsättningar. De får varken tillträde eller tillgång till en rad vardagliga saker som personer utan funktionsnedsättningar ser som självklarheter.

Diskrimineringsskydd mot bristande tillgänglighet finns redan i andra länder som USA och Storbritannien.

Med vilken tidsplan arbetar statsrådet i fråga om ny lagstiftning som förbjuder diskriminering av personer med funktionsnedsättningar och som inrymmer sanktioner mot den som diskriminerar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-28 Anmäld: 2008-03-03 Besvarad: 2008-03-05 Svar anmält: 2008-03-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-05)