Ny lag om personalliggare

Skriftlig fråga 2017/18:1521 av Hans Rothenberg (M)

Hans Rothenberg (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Den 1 juli träder regeringens nya lagstiftning om personalliggare i kraft. Den innebär bl.a. att personer som har mindre företag kommer att vara tvungna att inte bara anteckna uppgifter om sig själva som företagare utan också om make/maka och barn under 16 år när dessa hjälper till i verksamheten, även om familjemedlemmarna inte uppbär någon lön. Den nya lagen riskerar att ställa till bekymmer och öka regelkrånglet för enskilda företagare.

Personalliggaren ska motverka svartarbete och är en löpande dokumentation över vilka som är verksamma i företaget och när de är det. Under sommaren tar många mindre familjeföretagare hjälp av sin familj för att verksamheten ska gå ihop, vilket på exempelvis ett kafé kan innebära att fylla på kaffe eller hjälpa till i serveringen. Då blir det opraktiskt om man ständigt tvingas springa fram och tillbaka för att anteckna uppgifter i en personalliggare. Det nya regelverket för personalliggare är därmed uppenbarligen inte anpassat till enskilda företagares vardag.

Kontrollavgiften som det nya regelverket innebär är också orimligt hög. Den uppgår till 12 500 kronor samt ytterligare 2 500 kronor per person som inte är nedtecknad i personalliggaren. En företagare som upprepade gånger har tagit kontakt med Skatteverket för att få klarhet i vad det nya regelverket innebär vittnar också om otydliga, svävande och motstridiga svar. Om inte ens Skatteverket kan tolka regeringens nya lagstiftning torde det vara än svårare för enskilda företagare att göra det.

Därför vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Anser ministern att förberedelsearbetet inför den nya lagstiftningen om personalliggare har varit tillräckligt genomarbetat när Skatteverket inte kan ge tydliga besked om vad som gäller?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-06-18 Överlämnad: 2018-06-18 Anmäld: 2018-06-19 Sista svarsdatum: 2018-06-27 Svarsdatum: 2018-07-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga