Ny lag om kassaregister

Skriftlig fråga 2006/07:978 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 3 april

Fråga

2006/07:978 Ny lag om kassaregister

av Luciano Astudillo (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Alla företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning ska ha certifierade kassaregister från och med den 1 januari 2010. Det föreslår regeringen i en proposition som nyligen överlämnats till riksdagen. Förslaget syftar till att skydda seriösa företagare från illojal konkurrens från mindre seriösa företagare och öka legitimiteten för skattesystemet. Vissa verksamheter omfattas dock inte. Taxitrafiken är exempel på verksamhet som är undantagen, vilket förefaller helt ologiskt.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att även taxitrafiken ska omfattas av den nya lagen om kassaregister?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-04-03 Anmäld: 2007-04-04 Besvarad: 2007-04-11 Svar anmält: 2007-04-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-11)