Ny lag om ekonomiska föreningar

Skriftlig fråga 2012/13:411 av Adelsbo, Christer (S)

Adelsbo, Christer (S)

den 20 mars

Fråga

2012/13:411 Ny lag om ekonomiska föreningar

av Christer Adelsbo (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Den nya aktiebolagslagen trädde i kraft den 1 januari 2005. Fortfarande lever de ekonomiska föreningarna med en gammal och i stora delar föråldrad lagstiftning.

Under 2010 gjordes en statlig utredning där ett förslag till ny lag om ekonomiska föreningar togs fram (SOU 2010:90). Fortfarande har ingen proposition tagits fram, utan frågan ligger fortfarande för beredning.

Någon lag om ekonomiska föreningar finns inte med i listan över lagrådsremisser för 2013.

Min fråga till justitieministern är:

När har regeringen för avsikt att lägga fram en proposition innehållande en ny lag om ekonomiska föreningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-03-20 Anmäld: 2013-03-20 Besvarad: 2013-03-27 Svar anmält: 2013-03-27
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-03-27)