Ny lag mot diskriminering och funktionshindrade

Skriftlig fråga 2007/08:661 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 25 januari

Fråga

2007/08:661 Ny lag mot diskriminering och funktionshindrade

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet eller lokal fungerar för människor med funktionshinder. Detta innefattar lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången till information och ett bra bemötande. Tillgänglighet handlar alltså inte bara om fysiska miljöer utan också om virtuella – Internet och andra datormiljöer.

Underlåtenhet att vidta åtgärder för tillgänglighet är att betrakta som diskriminering. Ska en lagstiftning mot diskriminering bli effektiv så krävs givetvis sanktionsmöjligheter som till exempel skadestånd och vite gentemot verksamheter som underlåter att vidta nödvändiga åtgärder för tillgänglighet.

Förvisso kan ett skälighetsresonemang föras i fråga om vidtagna åtgärder samtidigt som sådana kan försvaga lagstiftningens syfte, det vill säga att verksamhet offensivt arbetar för tillgänglighet.

En ny diskrimineringslag utreds och dess grunddrag fanns redan i Diskrimineringskommitténs betänkande från den tidigare socialdemokratiska regeringen. Det är viktigt att lagförslaget inte blir tandlöst genom brist på sanktionsmöjligheter för underlåtenhet att vidta åtgärder för tillgänglighet.

Avser statsrådet att verka för en lagstiftning med klara sanktionsmöjligheter i form av till exempel skadestånd och vite gentemot verksamheter som underlåter att vidta åtgärder för tillgänglighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-01-25 Anmäld: 2008-01-29 Besvarad: 2008-01-30 Svar anmält: 2008-01-31
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-01-30)