Ny industrikris

Skriftlig fråga 2012/13:26 av From, Isak (S)

From, Isak (S)

den 5 oktober

Fråga

2012/13:26 Ny industrikris

av Isak From (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Umeå, Säffle, Södertälje och Hallstavik är orter där varslen ökar och läggs på hög. Varslen ökar runt om i landet, och tusentals industriarbetare runt om i landet förlorar av olika anledningar jobbet. Efterfrågan på arbetskraft dämpas, och antalet nyanmälda platser hos Arbetsförmedlingen sjunker stadigt.

Ett annat tecken på att arbetsmarknaden försvagas är att antalet varsel om uppsägningar ökar. Sedan april ligger antalet varsel kring 5 000 per månad, vilket är nästan ett par tusen mer än tidigare. Under årets första halvår har sammanlagt 24 000 personer varslats om uppsägning, vilket är 9 000 fler än motsvarande period förra året. Orderingångarna i tillverkningsindustrin har den senaste tiden mattats något till följd av att en del kunder väljer att avvakta med att beställa nya produkter på grund av osäkerhet med anledning av den globala finansoron.

Signaler kommer även från pappers-, stål- och metallindustrierna, inklusive gruvnäringen, om osäkerhet inför framtiden. LKAB rapporterar stora metallprisfall och ökad turbulens i omvärlden. Holmen och Outokumpu är andra stora företag som planerar att skära ned personalstyrkan i Sverige. Mycket viktiga jobb försvinner i bygder som redan är kraftigt drabbade av arbetslöshet. Det som sker nu med nya varsel inom industrin liknar början på finanskrisen 2008, som blev en industrikris med hög arbetslöshet. Men till skillnad från 2008 upplever arbetsmarknaden parallellt med stora neddragningar stor kompetensbrist inom många olika yrken, till stor del beroende på att regeringen monterat ned arbetsmarknadspolitiken.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att möta en ny industrikris utan att det blir ökad arbetslöshet som följd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-10-05 Besvarad: 2012-10-10 Svar anmält: 2012-10-15 Anmäld: 2012-10-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-10-10)