ny hangar på Säve

Skriftlig fråga 2000/01:1663 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 6 september

Fråga 2000/01:1663

av Berit Jóhannesson (v) till försvarsminister Björn von Sydow om ny hangar på Säve

Det finns sedan många år planer på att bygga en ny hangar på andra helikopterbataljonen på Säve. Den gamla hangaren är i ett uselt skick och fungerar inte längre. Sambruk skulle här ske mellan polisens helikoptrar, det privata bolag som påbörjar helikopterambulansverksamheten för västra Götalands län samt, givetvis, Försvarsmaktens helikoptrar. Frågan är väl utredd och förankrad. Det är ett mycket bra exempel på samarbete militärt-civilt men också bra då det maximalt utnyttjar samhälleliga investeringar. Tiden har gått och något beslut är ännu ej fattat. I dag står därför försvarsmaktens helikoptrar utomhus med risk för skador från väder och vind. Polisen har beslutat sig för en egen lösning på sina problem.

Jag vill fråga försvarsminister Björn von Sydow:

Avser försvarsministern vidta några åtgärder för att lösa problemet med hangaren på Säve?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-09-06 Besvarad: 2001-09-12 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-09-12)