Ny generalklausul för sekretess

Skriftlig fråga 2013/14:366 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 30 januari

Fråga

2013/14:366 Ny generalklausul för sekretess

av Hans Olsson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Gällande sekretesslagstiftning ställer till problem i de brottsbekämpande myndigheternas samarbete. I lagen om offentlighet och sekretess borde införas ytterligare en generalklausul förutom den som i dag finns under 10 kap. 27 §. Den nya generalklausulen skulle kunna lyda ungefär så här: När myndigheter samarbetar för att stoppa bidrags- eller skattefusk eller när brottsbekämpande myndighet begär hjälp i sin myndighetsutövning av annan myndighet utgör bestämmelser om sekretess enligt denna lag inget hinder för utlämnande av uppgifter.

Är justitieministern beredd att underlätta för de brottsbekämpande myndigheterna genom en ny generalklausul kring myndighetssamarbete?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-01-30 Anmäld: 2014-01-30 Besvarad: 2014-02-04 Svar anmält: 2014-02-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-04)