Ny förordning för ESF-rådet

Skriftlig fråga 2008/09:890 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 28 april

Fråga

2008/09:890 Ny förordning för ESF-rådet

av Luciano Astudillo (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Den förordning som reglerar villkoren för det statstöd som bland annat det svenska ESF-rådet kan ge företag som vill kompetensutveckla i stället för att säga upp varslad personal har fastnat i Regeringskansliet. Detta är anmärkningsvärt. Flera statsråd har nämligen under en längre till just hänvisat till ESF-rådets möjligheter att ge stöd till företag som drabbas av krisen. Följaktligen har fler företag också vänt sig till ESF-rådet med projektansökningar.

Tyvärr har ESF-rådet inte kunnat hantera dessa ansökningar då gruppundantagsförordningen inte införlivats i nuvarande riktlinjer. Regeringen har alltså på grund av byråkratiskt schabbel missat chansen att ge dessa företag ett välbehövligt stöd. Allt fler av höstens varsel övergår nu nämligen till uppsägningar.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är därför:

Har arbetsmarknadsministern för avsikt att ta initiativ till ett införlivande av gruppundantaget och när kommer den nya förordningen i så fall att vara på plats?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-04-28 Anmäld: 2009-04-28 Besvarad: 2009-05-07 Svar anmält: 2009-05-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-07)