Ny fordonsskatt och direktimporterade bilar

Skriftlig fråga 2005/06:1669 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 19 maj

Fråga 2005/06:1669 av Anna Grönlund Krantz (fp) till statsrådet Lena Sommestad (s)

Ny fordonsskatt och direktimporterade bilar

Enligt den nya fordonsskattelagen som träder i kraft den 1 oktober 2006 ska personbilar av modellår 2006 eller senare samt för vissa äldre personbilar som uppfyller särskilda miljökrav fordonsskatten baseras på fordonets koldioxidutsläpp i stället för på dess vikt.

En VW Lupo 3 L TDI har ett CO2-utsläpp på 81 gram per kilometer. Det är lägst bland alla bilar med konventionellt bränslesystem. Denna bil har tidigare kostat ca 2 900 kr i fordonsskatt. Med de nya reglerna där koldioxiden räknas in i underlaget för skatten som träder i kraft blir fordonsskatten under 1 000 kr. Detta gäller dock endast om bilen inte är direktimporterad innan lagen träder i kraft. Om så är fallet måste fordonsägaren själv lämna in ett COC-dokument till bilprovningen för att få korrekt skattedebitering. Detta trots att fordonet redan är typad och alla data om den finns i registret. Detta leder till att många bilägare kommer att få en felaktig debitering och kanske inte upptäcker att de får betala för mycket.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga statsrådet vad hon avser att göra för att fordonsägare med direktimporterade bilar inte ska drabbas av en för hög fordonsskatt.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-19 Anmäld: 2006-05-19 Besvarad: 2006-05-24 Svar anmält: 2006-05-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-24)