ny flygplats på Södertörn

Skriftlig fråga 1998/99:772 av Pilsäter, Karin (fp)

Pilsäter, Karin (fp)
Fråga 1998/99:772 av Karin Pilsäter (fp) till näringsministern om ny flygplats på Södertörn

den 24 juni

 

En ny civil flygplats på Södertörn har diskuterats i många år. Utredningar har avlöst varandra. I våras lämnade Luftfartsverket den senaste, i vilken flera olika alternativa lägen för en sådan flygplats presenterades. I ett pressmeddelande av den 27 maj meddelas att regeringen har givit Luftfartsverket i uppdrag att göra en fortsatt analys av hur flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen kan tillgodoses. I pressmeddelandet står: "Tullinge ska i det fortsatta utredningsarbetet inte vara ett alternativ för reguljär luftfart".

Om detta avser alla alternativ som kan tänkas finnas i trakten av Tullinge, inklusive det i rapporten angivna alternativet Grödinge och det befintliga läget på F 18, eller om det endast avser det i rapporten angivna alternativet Tullinge Nord, med flygplatsläge på Lida friluftsområde framgår inte. Ej heller på vilka grunder just "Tullinge" avförs som utredningsobjekt. Det är min övertygelse att de boende i närområdet såväl som övriga intressenter inte anser att beskeden är tillräckligt klargjorda.

 

Med anledning av detta vill jag fråga näringsministern om beskedet i pressmeddelandet innebär att samtliga lägen i Tullinge med omnejd uteslöts som alternativ för reguljär luftfart.

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-06-24 Besvarad: 1999-08-12 Anmäld: 1999-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga