Ny finansmarknadsutredning

Skriftlig fråga 2008/09:1011 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 4 juni

Fråga

2008/09:1011 Ny finansmarknadsutredning

av Hans Olsson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

En finansmarknadsutredning tillsattes 1997 för att utreda den svenska finansiella sektorns internationella konkurrenskraft. Utredningen gav ett antal svenska och utländska experter i uppdrag att utarbeta specialstudier till utredningen.

Den globala och akuta ekonomiska krisen har givetvis inneburit behov av kontinuerliga politiska initiativ på finansmarknadsområdet. Samtidigt har också krisen visat på behovet av en ny, fördjupad studie av den finansiella sektorn och dess påverkan på den reala ekonomin och jobben. Det finns också ett starkt behov av ökad politisk debatt om och större parlamentarisk insyn i finansmarknadsfrågorna. Krav på expertstyre har alltid utgjort en utmaning för demokratin men ekonomi är alltför viktigt för att enbart överlåtas åt experter. Riksgäldskontoret har varit en viktig aktör i hanterandet av de finansiella problemen i Sverige. Statsrådet har avvisat krav på riksdagsrepresentation i Riksgäldens styrelse trots att Riksbanken har det. En bred parlamentarisk utredning av finansmarknaden borde övervägas, vars uppdrag också vore att se över den demokratiska insynen i organ som Riksgälden.

Hur avser statsrådet att se över de finansiella systemen i Sverige och i denna översyn också stärka den demokratiska insynen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-06-04 Anmäld: 2009-06-05 Besvarad: 2009-06-10 Svar anmält: 2009-06-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-06-10)