Ny djurskyddslag

Skriftlig fråga 2013/14:545 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 1 april

Fråga

2013/14:545 Ny djurskyddslag

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

För två och ett halvt år sedan lade regeringens utredare fram det omfattande betänkandet Ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Betänkandet omfattade två volymer och innehöll mängder med viktiga förslag på hur djurskyddslagen skulle kunna förbättras. Den svenska djurskyddslagen är nu 25 år gammal. Syftet med utredningen var att göra en bred översyn och föreslå förändringar. Den 7 november i fjol lade regeringen fram propositionen Ändringar i djurskyddslagen (prop. 2013/14:41). Men propositionen innehåller endast några begränsade förändringar. Det var inte den breda reform av svensk djurskyddslagstiftning som många hade förväntat sig. I listan över kommande propositioner aviseras propositionen Ny djurskyddslag. Datumet är den 18 mars 2014. Någon proposition om ny djurskyddslag har ännu inte kommit.

I ljuset av att de absolut flesta av alla förslag från SOU 2011:75 kvarstår vill jag ställa följande fråga till landsbygdsminister Eskil Erlandsson:

Avser ministern att verka för en proposition baserad på de återstående delarna av djurskyddslagsutredningen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-04-01 Anmäld: 2014-04-02 Besvarad: 2014-04-09 Svar anmält: 2014-04-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-04-09)